Persondatapolitik

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Lilla Villa Aps
Address: Usserød Kongevej 97B, 2970 Hørsholm, Denmark
CVR-nr.: 43545280
Email: info@lillavilla.dk

2. Indsamling af personoplysninger, formål og retsgrundlag for behandling

Når du benytter vores hjemmeside sker der indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.
Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
 • Når du køber varer online pålillavilla.dk. Formålet med indsamlingen er gennemførelse af din ordre i vores webshop, samt overholdelse af øvrig lovgivning, fx bogføring og regnskab, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, og c.
 • Når du tilmelder dig Lilla Villa nyhedsbrev. Formålet med indsamlingen er at sende dig nyheder, og retsgrundlaget er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.
 • Når du opretter en kundekonto eller melder dig ind i Lilla Villas kundeklub. Formålet med indsamlingen er at kunne administrere dit medlemskab og give dig de fordele, der følger af medlemskabet, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b eller f.
  Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

   3. Sletning af personoplysninger

   Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.
   Din købshistorik vil blive gemt i op til 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført. Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført.
   Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.
    
   Dit medlemskab af vores kundeklub slettes, hvis du ikke har benyttet log ind her til i mere end 1 år eller slettes straks, hvis du framelder dig vores kundeklub. Dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

   4. Cookies

   Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

   5. Sikkerhed

   Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

   6. Dine rettigheder

   • Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
   • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
   • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
   • Ret til berigtigelse (rettelse)
   • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
   • Ret til sletning
   • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræ
   • Ret til begrænsning af behandling
   • Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begræ Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
   • Ret til indsigelse
   • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsfø
   • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
   • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
    Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

    7. Ændringer af oplysninger

    Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@lillavilla.dk.

    Lilla Villa

    Lilla Villa