LGPDs sekretesspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 31 januari 2024

Denna integritetspolicy beskriver våra policyer och procedurer för insamling, användning och avslöjande av Din information när du använder tjänsten och berättar om dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.

Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du insamling och användning av information i enlighet med denna integritetspolicy. Denna integritetspolicy har skapats med hjälp av VillkorFeed Sekretesspolicy Generator .

Tolkning och definitioner

Tolkning

Orden där den första bokstaven är versal har betydelser som definieras nedan betingelser. Följande definitioner ska ha samma innebörd oavsett om de är visas i singular eller i plural.

Definitioner

För ändamålen med denna integritetspolicy:

 • Konto betyder ett unikt konto som skapats för dig för att få tillgång till vår tjänst eller delar av vår tjänst.

 • Företag (referat till som antingen "Företaget", "Vi", "Oss" eller "Vårt" i detta Avtal) avser Lilla Villa , Usserød Kongevej 97B, Hørsholm .

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller någon annan enhet av en webbplats, som innehåller information om din webbhistorik på den webbplatsen bland dess många användningsområden.

 • Land avser: Danmark

 • Enhet avser varje enhet som kan komma åt tjänsten såsom en dator, en mobiltelefon eller en digital surfplatta.

 • Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar individ.

 • Tjänsten hänvisar till webbplatsen.

 • Tjänsteleverantör avser varje fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna på på uppdrag av bolaget. Det avser tredjepartsföretag eller individer som är anställda av Företaget för att underlätta Tjänsten, att tillhandahålla Tjänsten på företagets vägnar, att utföra tjänster relaterade till Tjänsten eller för att hjälpa Företaget med att analysera hur Tjänsten används.

 • Användningsdata hänvisar till data som samlas in automatiskt, antingen genererad av användning av tjänsten eller från själva tjänstens infrastruktur (till exempel varaktigheten av en sidbesök).

 • Webbplatsen hänvisar till Lilla Villa , tillgänglig från https://www.lillavilla.dk

 • Du menar individen som har tillgång till eller använder tjänsten, eller företaget, eller annan juridisk person på uppdrag av vilken en sådan person använder eller använder tjänsten, som tillämplig.

Samla in och använda dina personuppgifter

Typer av insamlade data

Personlig information

När vi använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkluderar, men är inte begränsat till:

 • E-postadress

 • Förnamn och efternamn

 • Telefonnummer

 • Adress, stat, provins, postnummer, stad

 • Användningsdata

Få tillgång till kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Redigera kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Visa alla förfrågningar
E-postformat: exempel@mailserver.domän
Ta bort kontoinformation
E-postformat: exempel@mailserver.domän

Användningsdata

Användningsdata samlas in automatiskt när Tjänsten används.

Användningsdata kan inkludera information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP adress), webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderats på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och annan diagnostik data.

När du använder tjänsten via eller via en mobil enhet kan vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, typen av mobil enhet du använder, din mobil enhets unika ID, IP-adressen för din mobila enhet, ditt mobila operativsystem, typen av mobil webbläsare du använder, unika enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst eller när du få tillgång till tjänsten via eller via en mobil enhet.

Spårningstekniker och cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att spåra aktiviteten på vår tjänst och butik viss information. Spårningstekniker som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst. Teknikerna vi använder kan vara:

 • Cookies eller webbläsarcookies. En cookie är en liten fil som placeras på din enhet. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att indikera när en cookie skickas. Men om du inte accepterar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av vår tjänst. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kan vår tjänst använda cookies.
 • Flash-kakor. Vissa funktioner i vår tjänst kan använda lokala lagrade objekt (eller Flash Cookies) för att samla in och lagra information om dina preferenser eller din aktivitet på vår Service. Flash-kakor hanteras inte av samma webbläsarinställningar som de som används för webbläsaren Småkakor. För mer information om hur du kan radera Flash-cookies, läs "Var kan jag ändra inställningarna för att inaktivera eller ta bort lokala delade objekt?" finns på https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webbeacons. Vissa delar av vår tjänst och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (kallas även tydliga gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som tillåter företaget att till exempel räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (till exempel registrering av popularitet för en viss sektion och verifiering av system- och serverintegritet).

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessions" cookies. Beständiga cookies förblir på din personliga plats dator eller mobil enhet när du går offline, medan sessionscookies raderas så snart du stäng din webbläsare. Du kan lära dig mer om cookies på TermsFeed webbplats artikel.

Vi använder både sessions- och beständiga cookies för de syften som anges nedan:

 • Nödvändiga/nödvändiga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är viktiga för att ge dig tjänster som är tillgängliga via Webbplatsen och för att göra det möjligt för dig att använda några av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies, tjänsterna som du har begärt kan inte tillhandahållas, och vi använder endast dessa cookies för att förse dig med dem tjänster.

 • Cookies policy / meddelande Acceptans Cookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användare har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Funktionscookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies tillåter oss att komma ihåg val du gör när du använder webbplatsen, som t.ex komma ihåg dina inloggningsuppgifter eller språkinställningar. Syftet med dessa cookies är två ge dig en mer personlig upplevelse och för att undvika att du behöver gå in på nytt preferenser varje gång du använder webbplatsen.

För mer information om de cookies vi använder och dina val angående cookies, besök vår Cookiespolicy eller avsnittet Cookies i vår sekretesspolicy.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla och underhålla vår tjänst , inklusive att övervaka användningen av vår Service.

 • För att hantera ditt konto: för att hantera din registrering som användare av tjänsten. De personuppgifter du tillhandahåller kan ge dig tillgång till olika funktioner i tjänsten som är tillgängliga för dig som registrerad användare.

 • För genomförandet av ett kontrakt: utveckling, efterlevnad och åtagandet av köpekontraktet för de produkter, föremål eller tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss ​​genom tjänsten.

 • För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller annat likvärdiga former av elektronisk kommunikation, såsom en mobilapplikations push meddelanden om uppdateringar eller informativ kommunikation relaterade till funktionerna, produkter eller avtalade tjänster, inklusive säkerhetsuppdateringar, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar de du redan har köpt eller frågat om såvida du inte har valt att inte ta emot sådan information.

 • För att hantera dina förfrågningar: För att delta och hantera dina förfrågningar till oss.

 • För företagsöverlåtelser: Vi kan använda Din information för att utvärdera eller genomföra en sammanslagning, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla av våra tillgångar, vare sig som ett fortsatt företag eller som en del av konkurs, likvidation, eller liknande förfarande, där personuppgifter som innehas av oss om våra tjänstanvändare är bland de tillgångar överförda.

 • För andra ändamål : Vi kan komma att använda din information för andra ändamål, som t.ex dataanalys, identifiera användningstrender, bestämma effektiviteten av vår kampanj kampanjer och för att utvärdera och förbättra vår tjänst, produkter, tjänster, marknadsföring och din erfarenhet.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

 • Med tjänsteleverantörer: Vi kan komma att dela din personliga information med tjänsten Leverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst, för att kontakta dig.
 • För företagsöverlåtelser: Vi kan komma att dela eller överföra din personliga information till samband med, eller under förhandlingar om, någon fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.
 • Med affiliates: Vi kan komma att dela din information med våra affiliates, där Om vi ​​kommer att kräva att dessa dotterbolag respekterar denna integritetspolicy. Affiliates inkluderar vår moderbolag och eventuella andra dotterbolag, joint venture-partners eller andra företag som Vi kontroll eller som är under gemensam kontroll med oss.
 • Med affärspartners: Vi kan komma att dela din information med vår verksamhet partners för att erbjuda dig vissa produkter, tjänster eller kampanjer.
 • Med andra användare: när du delar personlig information eller på annat sätt interagerar offentliga områden med andra användare, sådan information kan ses av alla användare och kan vara offentligt distribueras utanför.
 • Med ditt samtycke : Vi kan komma att avslöja din personliga information till någon annan syfte med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Företaget kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de uppsatta ändamålen i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa med tillämpliga lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata är i allmänhet bevaras under en kortare tid, förutom när dessa uppgifter används för att stärka säkerheten eller för att förbättra vår tjänsts funktionalitet, eller så är vi juridiskt skyldiga att behålla dessa uppgifter för längre tidsperioder.

Överföring av dina personuppgifter

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets verksamhetskontor och i andra platser där de parter som är inblandade i behandlingen finns. Det betyder att detta information kan överföras till - och underhållas på - datorer utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig åt än de från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar Ditt samtycke till den överföringen.

Företaget kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten av dina uppgifter och annan personlig information.

Avslöjande av dina personuppgifter

Affärstransaktion

Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller försäljning av tillgångar kan dina personuppgifter vara överförd. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och blir föremål till en annan integritetspolicy.

Rättsväsende

Under vissa omständigheter kan företaget behöva lämna ut dina personuppgifter om skyldig att göra det enligt lag eller som svar på giltiga framställningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra lagkrav

Företaget kan avslöja dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig tina:

 • Följ en laglig skyldighet
 • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
 • Förhindra eller undersöka eventuella fel i samband med tjänsten
 • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
 • Skydda mot juridiskt ansvar

Säkerhet för dina personuppgifter

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100 % säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara sätt att skydda dina personuppgifter, vi kan inte garantera att de är absoluta säkerhet.

Barns integritet

Vår tjänst vänder sig inte till någon under 13 år. Vi samlar inte in personligen medvetet identifierbar information från någon under 13 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medvetna om att ditt barn har försett oss med personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vi vidtar åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi ​​behöver förlita oss på samtycke som en rättslig grund för att behandla din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi kräva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på a tredje parts länk, kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig starkt att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicyn eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via e-post och/eller ett framträdande meddelande på vår tjänst, innan ändringen träder i kraft och uppdaterar "Senast uppdaterad"-datumet högst upp i denna integritetspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar i detta Sekretesspolicyn är effektiv när den publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss:

 • Via e-post: info@lillavilla.dk

 • Genom att besöka denna sida på vår hemsida: https://www.lillavilla.dk

 • Stadens telefonnummer: +45 55 25 11 07

Lilla Villa

Lilla Villa