Användarvillkor

Denna webbplats drivs av Lilla Villa. På hela webbplatsen hänvisar termerna "vi", "oss" och "vår" till Lilla Villa. Lilla Villa erbjuder denna webbplats, inklusive all information, verktyg och tjänster som är tillgängliga från denna webbplats till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka vår webbplats och/eller köpa något från oss, engagerar du dig i vår "Tjänst" och samtycker till att vara bunden av följande villkor ("Användarvillkor", "Villkor"), inklusive dessa ytterligare villkor och policyer refereras häri och/eller nås via hyperlänk. Dessa användarvillkor gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive utan begränsning användare som är webbläsare, leverantörer, kunder, återförsäljare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa användarvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att komma åt eller använda någon del av webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner alla villkor och villkor i detta avtal får du inte komma åt webbplatsen eller använda några tjänster. Om dessa användarvillkor anses vara ett erbjudande är godkännandet uttryckligen begränsat till dessa användarvillkor.

Alla nya funktioner eller verktyg som läggs till i den nuvarande butiken omfattas också av användarvillkoren. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till webbplatsen efter att eventuella ändringar publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Vår butik finns på Shopify Inc. De förser oss med e-handelsplattformen online som gör att vi kan sälja våra produkter och tjänster till dig.

Avsnitt 1 - villkor för webbutik

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är minst myndig ålder i din stat eller provins där du bor, eller att du är myndig i din stat eller provins där du bor, och du har gett oss ditt samtycke till tillåt någon av dina minderåriga anhöriga att använda denna webbplats.
Du får inte använda våra produkter för något olagligt eller obehörigt syfte, och när du använder tjänsten får du inte heller bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive, men inte begränsat till, upphovsrättslagar).
Du får inte överföra maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär.
Ett brott mot eller brott mot något av Villkoren kommer att resultera i ett omedelbart uppsägning av dina tjänster.

2 § - allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att när som helst vägra service till någon av vilken anledning som helst.
Du förstår att ditt innehåll (inte inklusive kreditkortsinformation) kan överföras okrypterat och involvera (a) överföringar över olika nätverk; och (b) ändringar för att tillgodose och tillgodose tekniska krav för att ansluta nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföring över nätverket.
Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, sälja vidare eller utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten eller någon kontakt på webbplatsen genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från oss.
Rubrikerna som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte att begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

Avsnitt 3 - informationens riktighet, fullständighet och aktualitet

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats är endast för allmän information och bör inte litas på eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer fullständiga eller mer aktuella informationskällor. All tillit till materialet på denna webbplats sker på egen risk.
Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information är inte nödvändigtvis aktuell och tillhandahålls endast för din referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna sida när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår sida. Du samtycker till att det är ditt ansvar att övervaka ändringar på vår webbplats.

Avsnitt 4 - förändringar av service och priser

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.
Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) när som helst utan förvarning när som helst.
Vi ska inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller avbrott av tjänsten.

Avsnitt 5 - Produkter eller tjänster

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga exklusivt online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan ha begränsade kvantiteter och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.
Vi har ansträngt oss för att så exakt som möjligt visa färgerna och bilderna på våra produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din datorskärms visning av någon färg kommer att vara korrekt.
Vi förbehåller oss rätten, men har ingen skyldighet, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografisk region eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa mängden produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande, efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med alla produkter. Alla erbjudanden för någon produkt eller tjänst som görs på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet.
Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller annat material som du köpt eller erhållit kommer att uppfylla dina förväntningar eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.

Avsnitt 6 - Korrekthet i fakturerings- och kontoinformation

Vi förbehåller oss rätten att neka alla beställningar du gör hos oss. Vi kan efter eget gottfinnande begränsa eller annullera köpta kvantiteter pr person, per hushåll eller per beställa. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som görs av eller under samma kundkonto, samma kreditkort och/eller beställningar med samma fakturerings- och/eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring av eller avbryter en beställning kan vi försöka meddela dig genom att kontakta e-post och/eller faktureringsadress/telefonnummer som angavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som, efter eget gottfinnande, tycks läggas av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt köp- och kontoinformation för alla köp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

Mer information finns i vår återbetalningspolicy .

Avsnitt 7 - valfria verktyg

Vi kan ge dig tillgång till tredjepartsverktyg som vi varken övervakar eller har någon kontroll eller input över.
Du bekräftar och samtycker till att vi tillhandahåller åtkomst till sådana verktyg "i befintligt skick" och "som tillgängligt" utan några garantier, representationer eller villkor av något slag och utan något stöd. Vi tar inget ansvar som härrör från eller relaterat till din användning av valfria verktyg från tredje part.
All användning av dig av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen sker helt och hållet på din egen risk och eget gottfinnande, och du bör se till att du är bekant med och samtycker till villkoren på vilka verktygen tillhandahålls av tillämpliga tredjepartsleverantörer.
Vi kan även i framtiden erbjuda nya tjänster och/eller funktioner via webbplatsen (inklusive lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och/eller tjänster omfattas också av dessa användarvillkor.

Avsnitt 8 - Tredjepartslänkar

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår tjänst kan innehålla material från tredje part.
Tredjepartslänkar på denna webbplats kan leda dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller noggrannheten, och vi garanterar inte och kommer inte att ha något ansvar för material eller webbplatser från tredje part eller för något annat material, produkter eller tjänster från tredje part.
Vi är inte ansvariga för någon skada eller skada relaterad till köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med tredje parts webbplatser. Granska noggrant den tredje partens policyer och praxis och se till att du förstår dem innan du inleder någon transaktion. Klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor angående tredjepartsprodukter ska riktas till tredje part.

Avsnitt 9 - Användarkommentarer, feedback och andra inlägg

Om du på vår begäran skickar in vissa specifika bidrag (t.ex. tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss, skickar du in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt " Kommentarer"), samtycker du till att vi när som helst och utan begränsning kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till oss i vilket medium som helst. Vi är och ska inte vara skyldiga att (1) behålla några kommentarer i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller (3) att svara på eventuella kommentarer.
Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi efter eget gottfinnande bedömer är olagligt, stötande, hotfullt, ärekränkande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller kränker någon parts immateriella rättigheter eller dessa Användarvillkor .
Du samtycker till att dina kommentarer inte kommer att göra intrång i någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderätter. Du samtycker vidare till att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part angående ursprunget till några kommentarer. Du är ensam ansvarig för dina kommentarer och deras riktighet. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som postats av dig eller någon tredje part.

10 § – personuppgifter

Ditt inlämnande av personlig information via butiken är föremål för vår integritetspolicy. För att se vår integritetspolicy .

Avsnitt 11 - Fel, felaktigheter och utelämnanden

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden som kan relatera till produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats är felaktig när som helst utan föregående meddelande (inklusive efter att du har gjort din beställning).
Vi åtar oss ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga information i tjänsten eller på någon relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Inget specificerat uppdaterings- eller uppdateringsdatum som används i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats bör tas för att indikera att all information i Tjänsten eller på någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

Avsnitt 12 - Förbjuden användning

Utöver andra förbud som anges i användarvillkoren är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för något olagligt syfte; (b) att uppmuntra andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (c) att bryta mot internationella, federala, provinsiella eller statliga regler, förordningar, lagar eller lokala förordningar; (d) att göra intrång eller kränka våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, förnedra, skrämma eller diskriminera baserat på kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) att lämna in falsk eller vilseledande information; (g) att ladda upp eller överföra virus eller någon annan form av skadlig kod som kommer eller kan användas på något sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet; (h) att samla in eller spåra andras personliga information; (i) att spam, nätfiska, pharm, bluff, spindel, krypa eller skrapa; (j) för något obscent eller omoraliskt syfte; eller (k) för att störa eller kringgå säkerhetsfunktionerna i Tjänsten eller någon relaterad webbplats, andra webbplatser eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon relaterad webbplats för att bryta mot någon av de förbjudna användningarna.

Avsnitt 13 - Friskrivning från garantier; Ansvarsbegränsning

Vi garanterar, representerar eller garanterar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.
Vi garanterar inte att resultaten som kan erhållas från användningen av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.
Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst utan att meddela dig.
Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig genom Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen tillhandahålls av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för din användning, utan någon representation, garanti eller villkor av något slag, vare sig uttryckligen eller underförstått eller underförstått, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.
Under inga omständigheter ska Lilla Villa, våra styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, anspråk eller någon direkt, indirekt, tillfällig, bestraffande, speciell eller följd. skador av något slag, inklusive, utan begränsning, förlorad vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, kompensationskostnader eller liknande skador, oavsett om de är baserade på kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt som härrör från din användning av någon av tjänsten eller produkter som köpts med hjälp av tjänsten, eller för andra anspråk relaterade på något sätt till din användning av tjänsten eller någon produkt, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller förlust eller skada av något slag som uppstår som ett resultat av användningen av tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via tjänsten, även om de är informerade om sin möjlighet. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller oförutsedda skador, i sådana stater eller jurisdiktioner, är vårt ansvar begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

14 § - gottgörelse

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla Lilla Villa och vårt moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga krav. advokatarvoden , av en tredje part på grund av eller som ett resultat av ditt brott mot dessa användarvillkor eller de dokument som de innehåller genom referens, eller ditt brott mot någon lag eller tredje parts rättigheter.

Avsnitt 15 - särskiljbarhet

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller omöjlig att verkställa, ska sådan bestämmelse ändå vara verkställbar i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, och den icke verkställbara delen ska anses vara avskiljbar från dessa användarvillkor, t.ex. beslutet ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av några andra återstående bestämmelser.

Avsnitt 16 - Uppsägning

Parternas skyldigheter och skulder som ådragits före uppsägningsdatumet ska fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.
Dessa användarvillkor gäller såvida de inte sägs upp av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster eller när du slutar använda vår webbplats.
Om du, efter vårt eget gottfinnande, misslyckas, eller vi misstänker att du har misslyckats, att följa någon av villkoren eller bestämmelserna i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande, och du kommer att förbli ansvarig för alla belopp som är skyldigt till och med uppsägningsdatumet; och/eller kan därför neka dig tillgång till våra tjänster (eller en del därav).

17 § - hela avtalet

Vår underlåtenhet att utöva eller upprätthålla någon rättighet eller bestämmelse i dessa användarvillkor kommer inte att utgöra ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse.
Dessa användarvillkor och alla policyer eller driftregler som publicerats av oss på denna webbplats eller med avseende på tjänsten utgör hela avtalet och överenskommelsen mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, kommunikationer och förslag . oavsett om det är muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, tidigare versioner av användarvillkoren).
Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den som utarbetat.

18 § - tillämplig lag

Dessa tjänstevillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller dig tjänster styrs av och tolkas i enlighet med dansk lag.

19 § - ändringar av tjänstevillkor

Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan.
Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera vår webbplats för ändringar. Din fortsatta användning av eller åtkomst till vår webbplats eller tjänsten efter att eventuella ändringar av dessa användarvillkor publicerats innebär att du accepterar dessa ändringar.

Avsnitt 20 - kontaktuppgifter

Frågor om användarvillkoren måste skickas till oss på info@lillavilla.dk

Företagets visade namn: Lilla Villa
Adress: Usserød Kongevej 97B, 2970 Hørsholm, Danmark
E-post: info@lillavilla.dk
Telefon: 55251107
CVR-nr: 43545280

Lilla Villa

Lilla Villa