Personuppgiftspolicy

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Denna webbplats drivs och ägs av:
Lilla Villa Aps
Adress: Usserød Kongevej 97B, 2970 Hørsholm, Danmark
CVR-nr: 43545280
E-post: info@lillavilla.dk

2. Insamling av personuppgifter, syfte och rättslig grund för behandling

När du använder vår webbplats samlas personlig information om dig in. De personuppgifter som vi samlar in kan till exempel omfatta ditt namn, din e-postadress, din privata adress, ditt telefonnummer och liknande identifieringsuppgifter, information om ett onlineköp och om din navigering på webbplatsen.
Insamling samt syfte och rättslig grund för att behandla dina personuppgifter sker i ett eller flera av följande fall:
 • När du köper varor online på lillavilla.dk. Syftet med insamlingen är slutförandet av din beställning i vår webbshop, samt efterlevnad av annan lagstiftning, t.ex. bokföring och redovisning, och den rättsliga grunden är personuppgiftsförordningens artikel 6. 1, bokstaverna b och c.
 • När du anmäler dig till Lilla Villas nyhetsbrev. Syftet med insamlingen är att skicka nyheter till dig och den rättsliga grunden är personuppgiftsförordningen artikel 6, mom. 1, bokstav a.
 • När du skapar ett kundkonto eller går med i Lilla Villas kundklubb. Syftet med insamlingen är att kunna administrera ditt medlemskap och ge dig de förmåner som följer av medlemskapet, jfr personuppgiftsförordningen, artikel 6, mom 1, bokstav b eller f.
  Vi påpekar att användning av dina personuppgifter för att skicka marknadsföringsmaterial endast kommer att ske om du tidigare har gett ditt uttryckliga samtycke, såvida inte lagen tillåter oss att kontakta dig utan att du först har gett ditt samtycke.

   3. Radering av personuppgifter

   Vi raderar dina personuppgifter när vi inte längre behöver behandla dem för att uppfylla ett eller flera av de syften som anges ovan i pkt. 3. Uppgifterna kan dock behandlas och lagras längre i anonymiserad form.
   Din köphistorik kommer att lagras i upp till 3 år efter utgången av det kalenderår då köpet gjordes. Bokföringsmaterial lagras i 5 år från utgången av det kalenderår då köpet genomfördes.
   Om du avbryter prenumerationen på nyhetsbrev avbryts prenumerationen omedelbart, men dokumentation av det ursprungligen lämnade samtycket sparas i 2 år.

   Ditt medlemskap i vår kundklubb kommer att raderas om du inte har använt logga in här på mer än 1 år eller raderas omedelbart om du avregistrerar dig från vår kundklubb. Dokumentation för ursprungligt lämnat samtycke sparas i 2 år.

   4. Cookies

   Vi använder cookies på vår webbplats. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookiepolicy, som du hittar här .

   5. Säkerhet

   Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna rutiner uppfyller våra höga säkerhetspolicyer. Vi gör därför vårt bästa för att skydda din personliga informations kvalitet och integritet.

   6. Dina rättigheter

   • Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig. Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss.
   • Rätt att se information (rätt till tillgång)
   • Du har rätt att få insyn i den information som vi behandlar om dig, samt en rad ytterligare information.
   • Rätt till rättelse (rättelse)
   • Du har rätt att få felaktiga uppgifter om dig själv rättade.
   • Rätt till radering
   • I särskilda fall har du rätt att få uppgifter om dig raderade innan tidpunkten för vår normala generella radering inträffar
   • Rätt till begränsning av behandlingen
   • I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad Om du har rätt att få behandlingen begränsad får vi i fortsättningen endast behandla informationen - förutom lagring - med ditt samtycke, eller för att t.ex. rättsliga anspråk som ska fastställas, hävdas eller försvaras, eller för att skydda en person eller viktiga allmänna intressen.
   • Rätt att invända
   • I vissa fall har du rätt att invända mot vår eller laglig behandling av dina personuppgifter. Du kan också invända mot behandlingen av dina uppgifter för direktmarknadsföring
   • Rätt att överföra information (dataportabilitet)
   • I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder.
    Du kan läsa mer om dina rättigheter i Datainspektionens vägledning om registrerades rättigheter, som du hittar på www.datatilsynet.dk .

    7. Ändringar av information

    Om du vill att vi uppdaterar, ändrar eller raderar personuppgifter som vi har registrerat om dig, vill komma åt de personuppgifter som behandlas om dig eller om du har frågor om ovanstående riktlinjer kan du kontakta oss på info@lillavilla. dk .

    Lilla Villa

    Lilla Villa